Site logoVáš dar si můžete odečíst z daní.

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000,- Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání v březnové výplatě.

ZE SRDCE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DÁRCŮM!

© 2016 - 2019 Nadační fond ANDĚL NA KOLECH | Kontakt

Tento web nepoužívá soubory cookies.