Site logoPodporují nás:

* zveřejňujeme pouze dárce, kteří k tomu udělili písemný souhlas
Rok 2019:
Ing. Janka Koči Vozárová
350 000,- Kč
METALIMEX a. s.
50 000,- Kč
CARBOUNION BOHEMIA spol. s. r. o.
30 000,- Kč
Ing. Jan Uhlíř
11 000,- Kč
Ing. Helena Bílkoví
10 000,- Kč
Ing. Pavel Uhlíř
10 000,- Kč
Mgr. Marcela Lokšíková
12 000,- Kč
Ing. Jiří Tvrdík
12 000,- Kč
Ing. Petr Kočí
1 100,-EUR + 1 000,- Kč
Ing. arch. Šárka Štičková
3 000,- Kč
Viktor Vyhnálek
2 835,- Kč
Jana Lakomá
2 300,- Kč
Ing. Miloš Timko
2 500,- Kč
Zdeněk Papírník
3 000,- Kč
Emília a Michal Bočkovi
700,- EUR
Ing. Matuš Drutár
100,- EUR
Ing. Michal Bočko ml.
200,- EUR
Jana Jadroňová
300,- EUR
Ing. Ondrej Drutár
50,- EUR
Anton Jadroň
100,- EUR
Michal Jadroň
100,- EUR
MUDr. Jana Celušňáková
100,- EUR
Ing. Andrej Amberský
50,- EUR
Viktor Fialka
300,- Kč
Irina Rishko
300,- Kč
JUDr. Dana Ježdíková
3 000,- Kč
Helena Papírníková
1 000,- Kč
Per Hudaček
400,- Kč

Rok 2018:
Ing. Janka Koči Vozárová
200 000,- Kč
AZET-PRO s.r.o.
100 000,- Kč
DEVPRO
90 000,- Kč
Metalimex a. s.
50 000,- Kč
Ing. Peter Koči
43 803,90 Kč
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
30 000,- Kč
Ing. Jan Uhlíř
19 000,- Kč
Ing. Hana Kleinhamplová
15 000,- Kč
Ing. Jiří Tvrdík
14 500,- Kč
Mgr. Marcela Lokšíková
12 000,- Kč
Emília a Michal Bočkovi
11 192,20 Kč
Ing. Helena Bílková
10 000,- Kč
Zlatica Uhlířová
6 000,- Kč
Jana Lakomá
6 000,- Kč
Viktor Fialka
6 000,- Kč
Lenka Adornová
6 000,- Kč
Ing. Matúš Drutár
4 988,10 Kč
Martina a Imrich Vozár
4 957,- Kč
Mgr. Zuzana Horová
4 807,- Kč
Děláme originály.cz
4 000,- Kč
rodina Drutárová
3 793,- Kč
Viktor Vyhnálek
3 000,- Kč
Helena Papírníková
1 000,- Kč
Zdeněk Papírník
1 111,- Kč
Ing. Peter Hudaček
500,- Kč
Společnost GENEVA Tax Advisory, s.r.o. pro Nadační fond Anděl na kolech poskytuje bezplatně vedení účetnictví.
Rok 2017:
AZET-PRO s.r.o.
200 000,- Kč
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
50 000,- Kč
JUDr. Vladimír Švigár
500,- €
Emília a Michal Bočkovi
200,- €
Ing. Helena Bílková
10 000,- Kč
Ing. Janka Koči Vozárová
245 000,- Kč
Ing. Peter Koči
125 000,- Kč
Ing. Jan Uhlíř
13 000,- Kč
Zlatica Uhlířová
7 000,- Kč
Matúš Drutár
50,- €
Rodina Jadroňova
100,- €
Helena Papírniková
1 000,- Kč
Ing. Jiří Tvrdík
3 000,- Kč
Lenka Adornová
3 500,- Kč
Jana Lakomá
3 500,- Kč
ZE SRDCE VÁM VŠEM DĚKUJEME ZA POMOC A PODPORU!
© 2016 - 2019 Nadační fond ANDĚL NA KOLECH | Kontakt